דילוג לתוכן

כמעט הומופונים: זה שמדבר וזה שמקשיב

מאי 30, 2015

הומופונים

לפני ימים אחדים מצאתי את אחייני המקסים ליעם שוקד על שיעורי הבית שלו באנגלית. השיעורים היו תרגול של מילים הומופוניות, כלומר מילים המבוטאות באותה צורה, אך שונות במשמעותן ולרוב גם בכתיב שלהן. הסתכלתי על צמדי המילים שכתב – rode-road, hear-here וכן הלאה – וחשבתי על תופעת ההומופוניה מנקודת מבטו של אדם הלומד שפה שנייה.

שומעים עם מבטא?

מילים יכולות כמובן להיות הומופוניות במבטא מסוים, ולא-הומופוניות במבטא אחר. במבטא הישראלי הרווח כיום, "עדן" ו"אדן" הן הומופונים, אך דוברים המבטאים עי"ן גרונית יהגו את שתי המילים האלה בצורה שונה. ובאנגלית, המילים merry, marry, Mary הן הומופוניות בכמה מבטאים אמריקניים, אך לא במבטא בריטי; המילים court, caught הן הומופוניות במבטא של דרום אנגליה, אך לא במבטא סקוטי.

אך אולי השאלה "האם אלה הומופונים?" תלויה לא רק בדובר (ובמבטא שלו), אלא גם במאזין? לכל שפה יש אוצר הגאים משלה – עיצורים ותנועות אופייניים לה. אוצר ההגאים הזה שונה משפה לשפה, וידוע שאנשים מתקשים לזהות את ההבדל בין שני צלילים קרובים שאינם נבדלים בשפתם, וכן להפיק (לבטא) את ההבדל הזה. ישראלים דוברי עברית מתקשים, למשל, לזהות (ולבטא) את ההבדל בין צמדי המילים bed-bad, hill-heel באנגלית. האם צמד מילים כזה, מבחינתו של דובר עברית, ייחשב להומופונים?

יצאתי לחפש תשובה, תכף אשוב

יצאתי אפוא לחפש תשובה, ולשמחתי מצאתי אותה במאמר של החוקרים מיצוהיקו אוטה (Ota), רוברט הרטסאוקר (Hartsuiker ) ושרה הייווד (Haywood), שהתפרסם בכתב העת Cognition ב-2009. החוקרים שיערו כי צמדי מילים כאלה – שההבדל ביניהן אינו אופייני לשפת האם של הדוברים – לא יהיו נפרדים לגמרי ב"לקסיקון המנטלי" של הדוברים, ולכן, מבחינתם, יהיו  למעשה הומופונים. ההשערה הזאת התגלתה כנכונה, והניסוי שאישש אותה היה כה מעניין ואלגנטי, שאתאר אותו כאן בקצרה (תיאור מלא מופיע במאמר עצמו).

העיניים שומעות

החוקרים בחרו בשתי קבוצות של דוברי אנגלית כשפה שנייה: דוברים ילידיים של יפנית ודוברים ילידיים של ערבית, וכן קבוצת ביקורת של דוברים ילידיים של אנגלית. הם בדקו שני צמדי הגאים: l, r, הנבדלים באנגלית אך לא ביפנית, ו-p, b, הנבדלים באנגלית אך לא בערבית. עוד לפני הניסוי העיקרי, בדקו החוקרים אם המועמדים להשתתף בניסוי מסוגלים בכלל לזהות את ההבדל בין שני ההגאים: המועמדים שמעו הקלטה של שתי הברות, כגון רָה ו-לָה, פָּה ו-בָּה; ואחר כך הוצגו להם ייצוגים כתובים של שתי ההברות האלה באותיות לטיניות (אותיות האנגלית), והם התבקשו לציין איזו מהן שמעו. יותר משליש מהמתנדבים נפסלו משום שלא הצליחו לזהות את ההבדלים האלה ברמה שמעבר להצלחה אקראית – כלומר, ברמה המעשית ביותר, הם פשוט אינם שומעים את ההבדל. החוקרים לא הרחיבו בעניין זה, אך כבר כאן, אני סבורה שמילים שאדם אינו מסוגל להבחין ביניהן בשמיעה הן לדידו הומופונים.

הניסוי עצמו נעשה בכתב, כדי לעקוף את שאלת הזיהוי הקולי. בניסוי הוצגו למשתתפים צמדי מילים כתובות, והם התבקשו לציין אם הן שייכות לאותו שדה סמנטי (תחום משמעות, כגון: פרחים, מחשבים). מקצת צמדי הביקורת אכן השתייכו לאותו שדה סמנטי (כגון DOCTOR-NURSE), והתשובה הנכונה לצמד כזה הייתה אפוא "כן". מקצת צמדי הביקורת לא השתייכו לאותו שדה סמנטי (כגון PHONE-SHEEP), והתשובה הנכונה לצמד כזה הייתה אפוא "לא".

לעומת זאת, כל צמדי הניסוי לא השתייכו לאותו שדה סמנטי, אך הם כללו זוגות שבהם אחת המילים הייתה הומופון של מילה השייכת לשדה הסמנטי של בת זוגה, כגון SON-STAR: המילה SON, בן, אינה שייכת לשדה הסמנטי של STAR, כוכב, אך היא הומופון של SUN, שכן שייכת לאותו שדה סמנטי.

בזוגות אחרים, אחת המילים הייתה דומה בצליליה למילה השייכת לשדה הסמנטי של המילה האחרת, ונבדלה ממנה רק באחד הצלילים שנבדקו. למשל, בצמד KEY-ROCK, המילה ROCK (סלע) אינה שייכת לשדה הסמנטי של KEY (מפתח), אך היא שונה בצליל אחד בלבד מ-LOCK (מנעול), שכן שייכת לשדה סמנטי זה. ההבדל הוא בין צמד ההגאים l, r, אשר אינם נבדלים ביפנית והם אחד משני הצמדים שנבדקו בניסוי.

החוקרים בדקו אם צמדים מסוג זה יביאו למספר גבוה של תשובות חיוביות מוטעות (false positive) בהשוואה לצמדי ביקורת. קבוצות הדוברים הילידיים של יפנית ושל אנגלית שימשו כקבוצות ביקורת לקבוצת דוברי הערבית לגבי צמד ההגאים p, b; כך גם קבוצות הדוברים הילידיים של ערבית ושל אנגלית לקבוצת דוברי היפנית לגבי צמד ההגאים  l, r.

ניתוח של הממצאים הראה כי משתתפים מכל שלוש הקבוצות – דוברים ילידיים של אנגלית, יפנית וערבית – טעו בשיעור גבוה יותר בסיווג צמדים שהופיעו בהם הומופונים מאשר בסיווג צמדי ביקורת. נוסף על כך, דוברי הערבית טעו בשיעור גבוה יותר בסיווג צמדי ה-p, b מאשר בסיווג צמדי ביקורת, ודוברי היפנית טעו בשיעור גבוה יותר בסיווג צמדי ה-l, r מאשר בסיווג צמדי ביקורת. גם זמן התגובה שלהם לצמדים אלה היה גבוה יותר מאשר לצמדי הביקורת.

שומעים בשפת אם

ממצאיהם של אוטה ועמיתיו מאשרים, אפוא, שצמדי מילים שההבדל ביניהם אינו קיים בשפת האם של הדובר גורמים לו להגיב בצורה דומה לתגובה שמעוררים הומופונים – וזאת גם בזיהוי של מילים כתובות, ולא נשמעות! החוקרים הראו שאוצר ההגאים האופייני של שפת האם משפיע לא רק על יכולתנו לזהות ולחקות את ההגאים של שפה אחרת, אלא גם על הקידוד המנטלי של מילים בשפה זו: בלקסיקון המנטלי של אנשים שלמדו שפה שנייה בגיל מאוחר (ולא כילדים), מילים שנבדלות זו מזו בהבדל פונולוגי (הבדל הגייה) שאינו אופייני לשפת אמם אכן אינן נפרדות לגמרי זו מזו. החוקרים כינו, לפיכך, צמדי מילים כאלה בשם near-homophones, או כמעט-הומופונים. כלומר, בבואנו לקבוע אם שתי מילים הן הומופונים, לא מספיק שמישהו ישמע אותן: חשוב גם מי שומע.

15 תגובות
 1. איל permalink

  הנה שיר שהוקדש לנושא:
  http://www.davidpbrown.co.uk/poetry/martha-snow.html

 2. אלישבע permalink

  שלומית, כל כך מעניין! באמון שמיעה אחרי השתלת שתל כוכליארי למי שלפני השתל קרא שפתיים, עושים אמונים ממש כאלו: אבחנה בין צלילים דומים, זיהויים לאחר שזוהה שיש בכלל שוני, זיהוי מילים במשפטים כשהשדה הסמנטי, הקטגוריה של השתייכות המילה, נאמר מראש…
  ההשוואה הזו עלתה מיד בראשי תוך כדי קריאה והוסיפה מימד נוסף לעניין.
  תודה!

  • אלישבע, התוספת מרתקת – השתל הכוכליארי יוצר סיטואציה שבה אדם מבוגר (או בכל אופן לא תינוק) לומד בצורה מודעת מה מתוך מה שהוא שומע נחשב לצליל מסוים, איזה הבדל הוא משמעותי ואיזה לא – בעצם לומד את ההגאים של שפה חדשה, במקרה זה חדשה מעצם העובדה שהיא קולית. נהדר. תודה.

 3. רינה ברוך permalink

  סיפור קטן על הומופונים:
  לונדון היא העיר האהובה עלינו, ובכל קייץ אנחנו נוסעים לשם לשבועיים-שלושה. מאחר שאנחנו מתאכסנים תמיד באותו מלון (קטן וזול, אינטימי, בית מגורים לשעבר), העובדים שם כבר מכירים אותנו והפכנו לידידים. מנהל המלון הוא בחור נחמד ונעים הליכות, אך מלא זעם. הוא כועס על המדינה שלו, ומלא ביקורת קטלנית על הממשלה, על המצב הכלכלי, על המצב החברתי – על הכל. וכשאני אומרת לו שאני אוהבת את הארץ הזאת, הוא מסביר לי שזה משום שאני לא חיה בה.

  יום אחד, כשהסתיים הביקור והיינו צריכים להיפרד, רציתי לומר לו שקשה לי לעזוב, כי אני מרגישה שעדיין לא מיציתי, שהייתי יכולה להישאר עוד זמן מה. באנגלית העילגת שלי אמרתי לו משפט אחד: "It's hard to leave". מה שהוא הבין זה "It's hard to live", והוא הגיב בהתלהבות: כן, נכון, נכון!!! באמת קשה לחיות כאן!!!…

  • רינה, סיפור חמוד ומצחיק וגם דוגמה מצוינת לכמעט-הומופונים, כי leave ו-live אכן נשמעות אחרת בפי דובר ילידי של אנגלית. הכתיב הפונטי של live במילון אוקספורד הוא lɪv ואילו הכתיב הפונטי של leave הוא li:v – גם בלי להיות בקיאים בכתב פונטי, אפשר לראות שהצורה השנייה ארוכה יותר. בעברית, כפי שכתבת פה בצדק לא מזמן, אין כיום הבחנה בין תנועות קצרות וארוכות, ולכן אנחנו מתקשים בעניין הזה באנגלית…
   פעם, כאשר גרתי בגבעתיים, אמרתי לאמריקאים שאני גרה בעיר שפירוש שמה הוא two hills. כלומר זה מה שהתכוונתי לומר, אבל בני שיחי היו מופתעים למדי, לא בגלל החוכמה המתבקשת על טווין פיקס אלא כי ביטאתי תנועה ארוכה, ולכן יצא two heels, שני עקבים – שם מוזר לעיר!

 4. joseph snir permalink

  משעשע מאוד.

  זה מזכיר לי את הבדיחה על הפיל שעומד על ערימת תפוזים ליד בית כנסת, וכשנשאל
  על מעשיו הוא ענה:
  I am waiting for the juice to come out…

 5. אני גרועה גרועה גרועה בספלינג באנגלית,
  אז הרשומה הזו קצת עוברת לי מעל הראש,
  אבל אתמול המנקה של הצימרים, בחורה ערביה,
  אמרה שהיא תשמח לראות את הבנים שלי…
  לקח לי רגע ארוך להתעשת ולהבין ולחייך.

  • מיכל – בדיוק… ואם כבר, יש בדיחה גם על זה – אשה ישבה על ספסל ברחוב והזילה דמעה, מסיבות השמורות עמה, ולבסוף התאוששה, קינחה את אפה וניגשה לפיצוצייה לקנות מיץ תפוזים. שאל המוכר: בכית? אמרה האשה: זה לא עניינך! שאל המוכר: בכית או בקבוק?!

 6. נפלא, ועובד לא רק בהומופונים אלא גם בחריזה. למשל, לקורא הייקה שתי השורות "הוא רץ בדרך, הוא רץ בשדות / את מי הוא יפגוש? מעניין מאוד" הן חרוז!

להגיב על mooncatom לבטל

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: