Skip to content

הכנת מפתחות (אינדקסים)

"תמונה קבוצתית – ספרות ישראלית במאה ה-21", עורכת: איילה לילי מוזס, הוצאת כרמל (מפתח אישים ומקומות)

"כימיה אורגנית מתקדמת: מדריך למידה", עפר ריעני, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

"ביולוגיה – האחידות והמגוון של החיים", ראלף טגארט, ססי סטאר, כריסטין אוורס וליסה סטאר, כרך א+ב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה (כחלק מצוות עורכות)

"ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי", יורם יום-טוב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: כרך א, "מבוא"; פרק הדוחיים בכרך ב, "דוחיים וזוחלים"כרך ג, "עופות"

"כימיה כללית", פיטר אטקינס ולורטה ג'ונס, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, כרך א

%d בלוגרים אהבו את זה: